Träning för kampsport

När du sysslar med kampsport är det viktigt att ha en tränad kropp. Att träna teknik är förstås viktigt att börja med direkt från början. Lär du dig de olika slagen, sparkarna, lyften och så vidare i tidig ålder finns chansen att du kommer att bli väldigt framgångsrik inom sporten. Teknikträning är minst lika viktigt … [Read more…]

Ju-jutsu Kai

Ju-jutsu Kai är en av de Ju-jutsu stilar som finns idag och det är den största stilen som brukas. Man kan enkelt säga att ju-jutsi är en både fysisk och teknisk träning där fokus är på självförsvar. Det gäller att få medlemmarna att få en ökad kunskap och förståelse och därigenom kunna försvara sig mot … [Read more…]

Kampsports-träning för barn

Det finns många olika åsikter om man ska låta små barn träna kampsport. Vad som är rätt eller fel är upp till varje förälder att avgöra. Det finns inriktningar som lämpar sig speciellt bra för barn och så finns det kampsportsinriktningar som anpassat sin träning till att passa barnen. Några bra riktlinjer att utgå ifrån … [Read more…]

Kampsportsskydd

Ett bra skydd ska sitta rätt och vara anpassat efter den kampsport som man utövar. På så sätt minimerar man risken att skadas under träning och tävling. Eftersom många kampsportsinriktningar innefattar slag och sparkar mot kroppen så är det viktigt att använda sig av rätt sorts skydd. Dessa kan du finna på välsorterade sportbutiker eller … [Read more…]

Att välja kampsportinriktning

Att träna kampsport är bra för hälsan utifrån flera aspekter. Man blir starkare, får bättre kondition, blir mer disciplinerad, får bättre fokus och de allra flesta upplever att självförtroendet stärks. När man står inför att välja kampsportsinrikting så är det bra att först fundera på vad man vill få ut av sin träning och vilken … [Read more…]